0
Koszyk jest pusty

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.peletvarmo.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez firmę: Firma Handlowo-Usługowa IKOTRANS Ireneusz Janeczek 95-060 Brzeziny , Przecław 55 POLSKA NIP 7732024742
 2. Kupującymi w sklepie internetowym www.peletvarmo.pl mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej - zwani dalej Zamawiającymi.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.peletvarmo.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Jeżeli Zamawiający nie jest zwolniony z opłaty podatku akcyzowego wtedy naliczany jest koszt 30,46 zł netto do każdej tony sprzedaży i nie podlega zwrotowi. .
 4. Przedmiotem transakcji jest pelet VARMO Premium, pakowany w worki papierowe (1 worek = 20 kg brutto) na bezzwrotnych paletach (1 paleta / 40 worków = 800 kg) zabezpieczonych folią strech.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie www.pelevarmo.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez FHU Ikotrans na stronach sklepu internetowego – www.peletvarmo.pl. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia FHU Ikotrans zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu następuje po zaksięgowaniu wyznaczonej kwoty.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Akceptujemy następujące formy płatności: przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy lub gotówką z odbiorem własnym.
 6. Zamówienia można złożyć telefoniczne 509 920 555 lub wysyłając e-maila na adres
  FHU IKOTRANS Ireneusz Janeczek
  95-060 Brzeziny
  Przecław 55
  KONTO: mBank 59 1140 2004 0000 3702 7202 8571
  E-mail:
 7. Umowa między Zamawiającym ,a Fhu Ikotrans zostaje zawarta w momencie potwierdzenia mailowego przez Fhu Ikotrans przyjęcia do realizacji zamówienia, a przez Zamawiającego dokonaniem płatności ustalonej kwoty na konto Fhu Ikotrans
 8. Do każdego realizowanego zamówienia Fhu Ikotrans wystawi paragon lub fakturę VAT w dniu zaksięgowania wpłaty Zamawiającego na koncie Fhu Ikotrans. Faktura zostanie wysłana do Zamawiającego droga pocztową.
 9. FHU Ikotrans zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terminie niż wskazany przez Zamawiającego. O zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
 11. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz przewoźników współpracujących z FHU Ikotrans,
 12. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania od kierowcy zakupionego w www.peletvarmo.pl towaru w ustalonym wcześniej terminie.
 13. W czasie dostawy towaru Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Zamawiającego.
 14. FHU Ikotrans dołoży wszelkich starań aby towar dostępny został wysyłany do zamawiającego w ciągu od 2 -3 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto.
 15. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia lub zwróci mu wpłaconą sumę pieniężną.

REKLAMACJA

 1. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki i zwrócić towar w stanie niezmienionym na własny koszt do magazynu 95-060 Brzeziny , Przecław 55, składając firmir Fhu Ikotrans stosowne oświadczenie na piśmie. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu – paragon lub faktura VAT.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji i wykonać dokumentację zdjęciową.

DANE OSOBOWE

 1. Składając deklarację chęci zakupu przez stronę www.peletvarmo.pl Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elektronicznej Fhu Ikotrans oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002 r. Nr 01 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe Zmawiającego będą przetwarzane jedynie w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jego realizacji i dostawy pod wskazany przez zamawiającego adres.
 3. Za poprawność podanych danych osobowych, a w szczególności adresu dostawy odpowiada Zamawiający. Fhu Ikotrans nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania przez Zamawiającego nieprawidłowych lub błędnych danych.

DANE SZCZEGÓLNE WRAŻLIWE

 1. Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 2. W zakresie danych pracowników, firma przetwarza jedynie te dane,które są niezbędne aby wypełnić obowiązki nałożone na pracodawcę przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opisy towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. Informacje na stronie internetowej sklepu www.peletvarmo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia uruchomienia Sklepu internetowego.

 

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając moją stronę, zgadzasz się na zawarte w niej pliki cookies... Dowiedz się więcej